Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach – výsledky

 

      Mesto Levice vyhlásilo k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí.

      Predmetom súťaže je architektonická štúdia prestavby budovy kultúrneho domu Družba na Námestí hrdinov v Leviciach. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Predmetom súťaže je architektonická štúdia prestavby budovy kultúrneho domu Družba na Námestí hrdinov v Leviciach. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Do súťaže návrhov bolo doručených 11 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

O výslednom poradí rozhodla porota nasledovne:

1. miesto – 7 000,- €

Návrh č. 10 – autori:  Ing. arch. Lukáš Ildža, Prešov; Ing. arch. Ondrej Palenčar, Stará Červená Voda, ČR; Ing. arch. Matúš Ivanič, Bratislava; Ing. Rastislav Ildža, Levice;

  

 

2. miesto – 5 000,- €

Návrh č. 6  – autori:   Mgr. art. Matúš Bišťan, Ružomberok; Ing. arch. Benjamín  Brádňanský, Bratislava; Mgr. art. Vít Halada, Bratislava;

 

3. miesto – 3 000,- €

Návrh č. 5 – autori:   Ateliér Architekti A B.K.P.Š, Bratislava

 

 

  Zápisnica hodnotenia poroty (358,8 KB, 352 hits)