„PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ – vyhlásenie súťaže

Letisko Praha, a. s. vyhlásilo 30. júla 2018 jednokolovú projektovú architektonickú súťaž  „PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ bude zpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.

Nedílnou součástí bude i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváme zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Žádosti o účast se podávají elektronicky, na emailovou adresu letiste@arch-souteze.cz. Lhůta pro podání žádosti počíná běžet dnem vyhlášení a končí 14. září 2018 v 18.00 hod. Obsahem portfolií jsou minimálně 2 stavby (z toho 1 v hodnotě 100 mil. Kč bez DPH).

Viac informácií na: 
https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/parkovaci-domy-a-b-skywalk-a-plaza-na-letisti-vaclava-havla-praha