Pripravovaná súťaž na Obytnú zónu v Nitre

Spoločnosť H&G Invest, s.r.o. Trnava pripravuje Verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov OBYTNÁ ZÓNA HVIEZDOSLAVOVA, NITRA.

Predbežný termín na vyhlásenie súťaže je stanovený na 14.11.2016 , dátum odovzdania súťažných návrhov 1.2.2017, vyhlásenie výsledkov súťaže sa predpokladá 10.2.2017. Bližšie informácie budú zverejníme v oznámení o vyhlásení súťaže dňa 14.11.2016 .