Registrácia do CE ZA AR 2021 končí 1. júna!

V súvislosti s vyhlásením 20. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021 si Vám dovoľujeme pripomenúť, že záujemcovia o prihlásenie svojho diela majú ešte týždeň na registráciu svojej prihlášky.

PODMIENKY PRIHLASOVANIA DIELA
(1) Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne do 1. 6. 2021. Termín uzávierky sa nebude predlžovať. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí.
(2) Podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen autorského kolektívu bol v čase podania prihlášky členom Slovenskej komory architektov (SKA).
(3) Prihlásiť je možné iba dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. Počet prihlášok nie je obmedzený.

POSTUP REGISTRÁCIE DIELA
(1) Záujemca vyplní a podá online prihlášku, ktorá je aj s pokynmi dostupná na stránke https://www.cezaar.tv. Tá je jediným oficiálnym webom s možnosťou elektronického prihlasovania diel.
(2) Súčasťou úspešne zaregistrovanej prihlášky je úhrada režijného poplatku vo výške 70,- EUR. Účtovný doklad s variabilným symbolom prihlasovateľ obdrží automaticky po elektronickom podaní prihlášky – na emailový kontakt zadaný pri registrácii do systému za účelom podania prihlášky.
(3) Po formálnej kontrole prihlášky a kontrole úhrady poplatku, bude dielo zaregistrované. Vygenerovaný panel bude spolu s priloženým portfóliom diela postúpený do hodnotiaceho procesu a predložený porote.

ZMENY V REGISTRÁCII PRIHLÁŠOK
Od minulého ročníka platí, že súčasťou prihlášky do CE ZA AR je registrácia prihlasovaného diela do Registra architektonických diel, ktorý vedie SKA na webovej stránke komarch.sk. Táto služba je dostupná iba pre povinných členov SKA (neplatí pre dobrovoľných členov) a poplatok za túto službu je zahrnutý v režijnom poplatku za prihlásenie diela do CE ZA AR.
Pozn.: Tento úkon bude realizovaný automaticky, podaním prihlášky do CE ZA AR v elektronickom systéme, a teda sa nevypĺňa žiaden iný formulár.

POROTA 2021
O udelení cien už tradične rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberie diela z prihlásených návrhov určené do druhého kola, z ktorého vzídu nominácie v každej kategórii. Zároveň porota určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú, až do ich vyhlásenia, utajené.

Jakub Cígler (architekt, Česká republika)
Táňa Buijs-Vítková (architektka, Holandsko)
Peter Moravčík (architekt, Slovensko)
Pavol Šilla (architekt, Slovensko)
Vladimír Sitta (krajinný architekt, Česká republika)
Štepán Valouch (architekt, Česká republika)
Bohunka Koklesová (kunsthistorička/ rektorka VŠVU BA, Slovensko)

Tešíme sa na Vaše prihlášky, v prípade otázok sme k dispozícii.

KONTAKTY
Soňa WAGNEROVÁ, konzultácie
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413

Peter KRAJČOVIČ, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261

Oľga MIHÁLIKOVÁ, manažérka ocenenia/ sekretár poroty
mihalikova@komarch.sk, +421 911 443 414

 

Z verejných zdrojov posporil hlavný partner projektu