Ročenka slovenskej architektúry

RSA-inDAAD_web1

Vydavateľstvo SLOVART v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vydalo Ročenku slovenskej architektúry. Koncepčne a obsahovo ročenku pripravili historici a kritici architektúry z Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV (Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková) v spolupráci s nezávislými domácimi aj zahraničnými expertmi (Roman Rutkowski, Matúš Dulla, Pavol Paňák, Mária Topolčanská, Peter Lényi). Autorom grafického návrhu je Matúš Lelovský.

Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015 obsahuje výber 19 najlepších architektonických diel realizovaných v termíne od januára 2014 do decembra 2015. Pri ich posudzovaní bolo určujúce ako prispeli do širšej architektonickej diskusie, aký bol ich prínos v oblasti metód práce, ich vplyv na prostredie. Hodnotili sa prejavy architektonického remesla, dispozičné riešenie aj celková výtvarná stránka diela. Vybrané diela tak približujú spektrum architektonického myslenia, typologickú štruktúru aj topografiu slovenského architektonického územia.

Publikácia sa predstaví verejnosti 25.05.2016 v rámci diskusie Bratislová, ktorá je súčasťou podujatia Dni architektúry a dizajnu. Niektoré diela zaradené v publikácii sa verejnosti predstavia 3. a 4.6.2016 prostredníctvom exkurzie, ktorá je súčasťou medzinárodného podujatia Architektur Tage Wien – Bratislava / Dni architektúry Viedeň – Bratislava 2016.

Program Dní architektúry