Školenie porotcov súťaží návrhov a spracovateľov súťažných podmienok, Košice

Vážené kolegyne architektky a kolegovia architekti,

dovoľujem si Vám pripomenúť termín prihlášok na košické školenie porotcov súťaží návrhov a spracovateľov súťažných podmienok, ktoré sa uskutoční v priestoroch veľkej konferenčnej miestnosti  Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach na ulici Boženy Němcovej 7 v Košiciach

v piatok 26. apríla 2019 od 08:45 – 13:00.

Pre prihlásenie sa na školenie prosím vyplňte prihlášku (v prílohe) a zašlite ju na adresu komarch@komarch.sk, najneskôr do štvrtka 25. 04. 2019.

Účastnícky poplatok pre členov SKA je 10,- €, pre nečlenov SKA je 20,- €, v prípade, že ste zapísaní v zozname porotcov a spracovateľov súťažných podmienok, je účasť na školení bezplatná.

Školenie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

Ing. arch. R. Žákovský
predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA

  Pozvánka (14,8 KB, 191 hits)


  Program (421,4 KB, 0 hits)


  Záväzná prihláška (154,7 KB, 174 hits)