Školenie porotcov súťaží návrhov a spracovateľov súťažných podmienok

 

Slovenská komora architektov Vás pozýva na školenie porotcov súťaží návrhov a spracovateľov súťažných podmienok, ktoré sa uskutoční na úrade Slovenskej komory architektov na Námestí SNP 18 v Bratislave,

vo štvrtok 07. 03. 2019 od 09:30 – 15:00.

 

Pre prihlásenie sa na školenie prosím vyplňte prihlášku (v prílohe) a zašlite ju na adresu komarch@komarch.sk, najneskôr do pondelka 04. 03. 2019.

Účastnícky poplatok pre členov SKA je 10,- €, pre nečlenov SKA je 20,- €, v prípade, že ste zapísaní v zozname porotcov a spracovateľov súťažných podmienok, je účasť na školení bezplatná.

Školenie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

Kolegyniam a kolegom, zapísaným v zoznamoch, ktorí za posledné tri roky neboli v žiadnej porote alebo nepripravili podmienky architektonickej súťaže overenej komorou, odporúčame, aby sa na školení zúčastnili. Predovšetkým pozývame tých, ktorí o zápis do niektorého zoznamu – a teda o prácu pri príprave súťaže návrhov, priebehu a  hodnotení návrhov – majú záujem.

Po skončení školenia bude od 16:30 – 20:00 nasledovať verejná diskusia ,,Bilancia architektonických súťaží 2018“

  Pozvánka (52,2 KB, 194 hits)

  Záväzná prihláška (153,2 KB, 174 hits)