Nájomné byty Jarok

Obec Jarok vyhlásila k 11.3.2014
verejnú anonymnú urbanisticko – architektonickú súťaž s predmetom riešenia

Nájomné byty Jarok – Školská ulica

Cieľom súťaže je poskytnúť vyhlasovateľovi komplexné urbanistické a architektonické riešenie dotvorenia danej lokality s ponukou kvalitnej a cenovo dostupnej možnosti bývania v novej bytovej štruktúre. Navrhovaná zástavba by mala svojím usporiadaním rešpektovať mierku vidieckej zástavby, jej charakter, atmosféru a identitu a vhodne reagovať na budovu školy. Je želateľné vytvoriť podmienky pre vznik malého verejného priestranstva v okolí školy.

link na podklady: ulozto.sk/xX5iC3PD/au-sutaz-jarok-podklady-rar

  Informačný list (153,1 KB, 1 072 hits)

  Súťažné podmienky (143,2 KB, 1 148 hits)