Výsledky súťaže návrhov na športovú halu Bratislava – Vajnory

Mestská časť Bratislava – Vajnory vyhlásila ku dňu 19. mája 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťažŠportová hala Bratislava – Vajnory“. Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe.

Pozrite si viac.

Výstavu súťažných návrhov si môžete pozrieť v termíne 26.10.2016 (10.00 hod.) až 29.11.2016 (do 12.00 hod.) v Kultúrnom dome Bratislava – Vajnory.