VZ SKA 2017

Dňa 20. mája 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej  komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

Všetky podrobné informácie o výsledku VZ si môžete prečítať TU.