Záhradnícke Fórum 2019

 

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Vás srdečne pozývajú na 8. ročník dvojdňovej odbornej konferencie, ktorej cieľom je diskusia o navrhovaní verejných priestorov.

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2019

13. – 14. februára 2019, PKO Nitra

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Viac informácií: TU

Pozvánka
Program