Zástupcovia SKA na Valnej hromade ČKA

V sobotu 16. apríla sa v Brne uskutočnilo valné zhromaždenie Českej komory architektov, na ktorom našu komoru reprezentovali Imrich Pleidel, predseda SKA, a Oľga Miháliková, zástupkyňa riaditeľky úradu SKA. V rámci úvodnej časti I. Pleidel srdečne pozdravil kolegov – členov ČKA a v krátkosti ich oboznámil s aktuálnymi témami a problémami, ktoré sa týkajú výkonu povolania architekta na Slovensku. V tejto súvislosti informoval o novom zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a vykonávacej vyhláške č. 157/2016 o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a inžinierskeho staviteľstva s účinnosťou od 128. 4. 2016, ďalej o príprave nového stavebného zákona v spolupráci s novým vedením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a príprave ďalších strategicky dôležitých dokumentov v oblasti architektúry a stavebnej kultúry. Ocenil účinnú a rozvíjajúcu sa jednak bilaterálnu spoluprácu so zástupcami ČKA i širšiu v rámci architektonických komôr krajín V4 najmä v oblasti štandardov architektonických služieb, hodnoty zákaziek, architektonických urbanistických a krajinárskych súťaží, uznávania kvalifikácií architektov a koordinácie spoločných postupov v rámci ACE a EÚ. Ďalej poinformoval o našom úspešnom projekte s významným mediálnym dosahom CE∙ZA∙AR, ktorého už toho roku organizujeme 15. ročník. Zároveň poprial českým kolegom úspešné rozbehnutie Českej ceny za architektúru, ktorá sa bude tento rok udeľovať po prvý krát. Podelil sa tiež s niektorými pozitívnymi skúsenosťami s vnútornými poriadkami SKA, napríklad s volebným poriadkom, ktorý umožňuje voliť našim členom osobne na valnom zhromaždení i tzv. dištančnou formou doručenia volebných hlasovacích lístkov.

FB_IMG_1461013903926 FB_IMG_1461013873572 WP_20160416_13_24_54_Pro

Autor foto: Archív ČKA

Popri hlavnom programe valného zhromaždenia ČKA absolvovali naši zástupcovia aj niekoľko krátkych  neformálnych stretnutí s predsedom ČKA Ivanom Plickom, 1. miestopredsedom Pavlom Hniličkom, 2. miestopredsedom Pavlom Martínkom, členom predstavenstva Karlom Cieslarom a členom predstavenstva Poľskej komory architektov Borysom Czarakcziewom.

Výstupy z Valného zhromaždenia nájdete v tlačovej správe ČKA.