Zmeny v Skúšobnom poriadku SKA

Radi by sme informovali všetkých záujemcov a žiadateľov o autorizačnú skúšku, že s účinnosťou od 1.3.2021 došlo k prijatiu novely Skúšobného poriadku SKA.

V tejto súvislosti by sme si Vás dovolili informovať, že prijaté zmeny sa dotýkajú:

  • – portfólia, ktoré ste povinný viesť po celú dobu výkonu prípravnej praxe architekta tak, aby diela v portfóliu prezentovali aj vývin práce architekta od konceptu diela po jeho uskutočnenie a aby bola preukázaná odborná prax v charakteristických fázach služieb architektov,
  • – knižky odbornej praxe, ktorá má preukazovať trvanie odbornej praxe uchádzača, jej zákonnú dĺžku a nepretržitosť, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná a napokon
  • – verejnej rozpravy, počas ktorej bude každý uchádzať o vykonanie skúšky povinný preukázať zodpovedajúce využitie odborných, teoretických a praktických znalostí, zručností a spôsobilostí získaných počas odbornej prípravy a odbornej praxe architektov.

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov - zmeny (99,2 KB, 173 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (146,9 KB, 1 251 hits)