5. ročník odbornej konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve

Vydavateľstvo EUROSTAV  Vás srdečne pozýva na 5. ročník odbornej konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve

BIM a digitalizácia v stavebníctve

 

Termín konania: 19. septembra 2019
Miesto konania: Kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

Slovenská komora architektov je jedným z organizačných garantov.

Aj tento rok na vás čakajú, zaujímaví spíkri, skvelí odborníci, ktorí budú prezentovať skúsenosti s implementáciou BIM, prípadové štúdie zamerané na využitie BIM v celom procese investičnej výstavby a na digitalizáciu v stavebníctve, virtuálnu realitu a prepojenie na BIM, BIM development a mnoho iných zaujímavých tém, ktoré budeme postupne uverejňovať.

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerov a investorov, až po facility manažérov a prevádzkovateľov budov.

Cieľom konferencie je medzinárodná výmena skúseností. Konferencia prispieva k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou, zviditeľňuje projekty spracované technológiou BIM na Slovensku, aj v zahraničí. Upriamuje pozornosť na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

Konferencia pozostáva z blokov prednášok a predstavuje v rámci každého bloku prezentácie dvoch – troch atraktívnych spíkrov.  Po každom bloku nasleduje moderovaná panelová diskusia. V priebehu konferencie budú mať účastníci príležitosť na networking, vrátane prestávok a obeda.

Na konferencii vystúpia poprední zahraniční a slovenskí predstavitelia stavebných spoločností, developerov a projektových firiem

Konferencia je zaradená do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Viac informácií nájdete na: TU
PRIHLÁŠKA