MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vás pozývajú na medzinárodnú odbornú konferenciu

5. ročníka EUROSTAV conference a 2. ročníka konferencie SKGBC

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

22. apríla 2015 v kongresovej sále SLSP, a.s., na Tomášikovej ul. v Bratislave.

Témou konferencie sú Inovácie v udržateľnej architektúre a výstavbe a je určená všetkým účastníkom investičného procesu od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov, investorov, prevádzkovateľov a nájomcov.

Na konferencii vystúpi aj rakúsky architekt Dietmar EBERLE a prezident Európskej architektonickej rady (ACE) Luciano LAZZARI.

Členom Slovenskej komory architektov bude poskytnutá 20 % zľava z účastníckeho poplatku.

Konferencia je zaradená medzi podujatia Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu B (Podujatia spoluorganizované/pod záštitou SKA) s počtom kreditov 10 (aktualizovaný zoznam podujatí SVA nájdete na https://www.komarch.sk/?page_id=243).

 

PROGRAM

PRIHLÁŠKA