Moderná stavba 2016 v Dunajskej Strede

Dovoľujeme si Vás pozvať na

MODERNÚ STAVBU 2016

inovatívne materiály a nové trendy v stavebníctve

Uskutoční sa v DUNAJSKEJ STREDE dňa 03.11.2016 o 13.30 hod.

Miesto konania: Hotel LEGEND, Gabčíkovská cesta 5676/5

Podujatie je zaradené do systému Sústavného vzdelávania architektov s možnosťou získania 5 kreditov.

Vašu účasť potvrdíte telefonicky na číslach 0904 559277, 0911 690 600 alebo sa môžete prihlásiť TU. Účasť je bezplatná.

 

Pozvánka