Areál športu Dubeň v Žiline

Areál športu Dubeň v Žiline

Mesto Žilina pripravuje kombinovanú urbanisticko-architektonickú verejnú, jednokolovú súťaž „Areál športu Dubeň v Žiline“. Súťažné podmienky budú overené SKA. Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže je september 2017.

  Informácie o pripravovanej súťaži (38,8 KB, 279 hits)