BigMat International Architecture Award’21

BigMat International, a.s. s centrálnym sídlom v Luxembursku a prítomná v siedmych európskych krajinách (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) organizuje piaty ročník Medzinárodnej ceny architektúry “BigMat International Architecture Award’21”, ktorý sa zhoduje so 40. výročím vzniku značky BigMat.

O CENE
Táto medzinárodná cena architektúry má svoj pôvod v Španielsku v roku 2005. Víťazom prvého ročníka v roku 2013 sa stal belgický architekt Xaveer de Geytera. Rozhodnutie poroty bolo zverejnené v španielskej Granade. Výsledky druhého ročníka v roku 2015, ktorého víťazom bol španielsky architekt Alberto Campo Baeza, boli vyhlásené v Berlíne. V treťom ročníku, v roku 2017, bol víťazný francúzsky architektonický ateliér Lacaton&Vassal oznámený vo Florencii. Francúzske Bordeaux bolo svedkom vyhlásenia víťaza štvrtého ročníka, portugalského architekta Souta de Mouru, v roku 2019.

Nastávajúci piaty ročník 2021 sa bude snažiť oceniť excelentnosť architektonických diel realizovaných za posledné štyri roky v siedmych účastníckych krajín, v ktorých sa značka BigMat nachádza.

CIEĽ
Cena sa snaží upriamiť pozornosť na také architektonické diela, ktoré významne prispeli k súčasnej architektonickej kultúre obzvlášť, špeciálnu pozornosť chce venovať architektúre malého meradla (small-scale), ktoré prispeli k vytváraniu kvalitných priestorov pre obyvateľov v Belgicku, Českej republike, Slovensku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku.
Cena je určená pre architektov, ktorí majú svoje profesionálne sídlo v jednej zo siedmych účastníckych krajín. Diela, ktoré architekti na ocenenie prihlásia, musia byť postavené v rovnakej krajine.

PRIHLÁŠKY
Termín na registráciu prihlášok a potrebnej dokumentácie sa uzatvorí 29. apríla 2021.

Viac informácií v pravidlách alebo na www.architecturearward.bigmat.com.