Budova[ť] pre umenie

Korporátna architektúra pre umenie – skúsenosti
z Dolného Rakúska
2. marec 2012, 16.00, design factory

Diskutujú:
Mag. Heidrun Rabl – ORTE, Architekturnetzwerk Niederösterreich
Mag. Lukas Göbl – architekt
DI Gerhard Lindner – architekt
Dr. Joachim Rössl – vedúci odd. kultúry a vedy, Úrad dolnorakúskej vlády,
Moderuje: Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, historička architektúry
Výnimočné kultúrne stavby výrazne ovplyvňujú obraz Dolného Rakúska už 25 rokov. Táto najväčšia rakúska spolková krajina disponuje nezvyčajným bohatstvom historických budov a vysokým povedomím tradície. V prípade mnohých stavieb preto nešlo len o ich zachovanie. Viaceré boli nákladne zrekonštruované v súčasnom duchu a pretvorené na výstavné siene, koncertné domy či divadelné budovy.
V rámci úvodného podujatia k výstave Budova[ť] pre umenie (Bau[t]en für die Künste) priblížia diskutujúci odborníci z Dolného Rakúska stratégie, recepty na úspech, ale aj komplikácie, ktoré stoja za architektonickou vizualizáciou dolnorakúskeho umenia a kultúry. V centre diskusie sa nachádza otázka významu korporátnej architektúry
pre kultúrne stavby v Dolnom Rakúsku. Úlohou korporátnej architektúry ako súčasti korporátnej identity je pretransformovať firemnú filozofiu do architektúry. Budovy sú vnímané ako značky, ktoré môžu zvýšiť hodnotu celých regiónov. Najlepším príkladom úspešnej korporátnej architektúry v Dolnom Rakúsku je bezpochyby otvorená scéna Wolkentrum v Grafeneggu (architektonický projekt: the nextENTERprise). V tejto súvislosti sa budú odborníci bližšie venovať aj úlohe architektúry v kultúrnom turizme a významu sprostredkovávania architektúry vo všeobecnosti.
Diskusia bude simultánne tlmočená z nemeckého do slovenského jazyka.
Podujatie pripravila ORTE, Architekturnetzwerk Niederösterreich v spolupráci s Úradom dolnorakúskej vlády, odborom umenia a kultúry.
Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti mailom na info@designfactory.sk do 29.2.2012.

Diskutujú:Mag. Heidrun Rabl – ORTE, Architekturnetzwerk NiederösterreichMag. Lukas Göbl – architektDI Gerhard Lindner – architektDr. Joachim Rössl – vedúci odd. kultúry a vedy, Úrad dolnorakúskej vlády,Moderuje: Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, historička architektúryVýnimočné kultúrne stavby výrazne ovplyvňujú obraz Dolného Rakúska už 25 rokov. Tátonajväčšia rakúska spolková krajina disponuje nezvyčajným bohatstvom historických budova vysokým povedomím tradície. V prípade mnohých stavieb preto nešlo len o ich zachovanie.Viaceré boli nákladne zrekonštruované v súčasnom duchu a pretvorené na výstavné siene,koncertné domy či divadelné budovy.V rámci úvodného podujatia k výstave Budova[ť] pre umenie (Bau[t]en für die Künste)priblížia diskutujúci odborníci z Dolného Rakúska stratégie, recepty na úspech, aleaj komplikácie, ktoré stoja za architektonickou vizualizáciou dolnorakúskeho umeniaa kultúry. V centre diskusie sa nachádza otázka významu korporátnej architektúrypre kultúrne stavby v Dolnom Rakúsku. Úlohou korporátnej architektúry ako súčastikorporátnej identity je pretransformovať firemnú filozofiu do architektúry. Budovy súvnímané ako značky, ktoré môžu zvýšiť hodnotu celých regiónov. Najlepším príkladomúspešnej korporátnej architektúry v Dolnom Rakúsku je bezpochyby otvorená scénaWolkentrum v Grafeneggu (architektonický projekt: the nextENTERprise). V tejto súvislostisa budú odborníci bližšie venovať aj úlohe architektúry v kultúrnom turizme a významusprostredkovávania architektúry vo všeobecnosti.Diskusia bude simultánne tlmočená z nemeckého do slovenského jazyka.Podujatie pripravila ORTE, Architekturnetzwerk Niederösterreich v spolupráci s Úradomdolnorakúskej vlády, odborom umenia a kultúry.Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti mailom na info@designfactory.sk do 29.2.2012.

  Budova-t pre umenie (584,7 KB, 416 hits)