CE-ZA-AR 2013 v Prešove


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať v mene predstavenstva ako aj v mene svojom na vernisáž výstavy prihlásených, nominovaných a ocenených diel Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2013, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28.novembra 2013 o 16:00 v priestoroch Creative design gallery v Prešove na Štefánikovej ulici.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami
Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda  


POZVÁNKA