Cech architektov mesta Bardejov vyzýva svoju samosprávu k obstarávaniu projektov formou súťaže návrhov

Postaviť v meste priemernú alebo nadpriemernú, funkčnú či nefunkčnú verejnú stavbu vyjde častokrát zhruba na rovnaké peniaze. Architekti sa snažia v posledných rokoch ukázať samosprávam na Slovensku, že zorganizovať architektonickú súťaž, z ktorej vyjdú kvalitné nadčasové diela už nie je ničím ojedinelým.
Cech architektov mesta Bardejov vyzýva ku zmene aj vo svojej samospráve.