DISKUSNÝ ŠTVRTOK: STARÝ A NOVÝ HLAVNÝ ARCHITEKT BRATISLAVY

Pozývame vás 30. júna 2011 o 15:00 hod. na “diskusný štvrtok” –  na stretnutie a diskusiu  “starého” a “nového” hlavného architekta mesta Bratislavy. Čo sa podarilo a o kontinuite plánovania i o predstavách novej hlavnej architektky.  Zároveň pred uvedenou diskusiou bude Zhromaždenie členov Združenia urbanistov a územných plánovačov Slovenska. Nosná téma – správa o činnosti a voľba novej Rady Združenia urbanistov a územných plánovačov.

Diskusia sa uskutoční v priestoroch Spolku architektov Slovenska na Panskej ul.  15 v Bratislave, I. poschodie.