Idea pre Magnu – výsledky súťaže č.1/2021

Víťaza architektonickej súťaže Idea pre Magnu vybrali spomedzi 42 návrhov. V súťaži zvíťazil návrh mladého autorského kolektívu Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová a Ing. arch. Karol Volf. Víťazi boli odmenení sumou 5 000 eur. Návrh porotu presvedčil použitím príjemných materiálov, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu.

Idea pre Magnu