Kolokvium neplánované plánované mestá

Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV Vás pozýva na vedecké kolokvium, ktoré sa uskutoční v stredu 8. 11. 2017 vo výstavnom priestore ústavu v Bratislave, od 14.00 do 19.00 hod.

Bratislava je mestom, ktoré architekti významnou mierou formovali predovšetkým v priebehu dvadsiateho storočia. Výskum moderného urbanistického tvarovania Bratislavy postupne ukazuje, že mesto je oveľa viac výslednicou parciálnych, útržkovitých, ba často vlastne neúspešných počinov, než odrazom vedomého zámeru, aký sa usilujú predviesť ucelené urbanistické plány. Je to špecifikum Bratislavy, alebo je možné podobné javy pozorovať aj na príkladoch iných miest Strednej Európy? Príďte s nami na túto tému diskutovať.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.register.ustarch.sav.sk