KONFERENCIA KVALITA A ŽIVOTNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV

Organizátori vás pozývajú na 18.konferenciu Teória a konštrukcie pozemných stavieb Kvalita a životnosť bytových domov,

Organizátor: Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
v spolupráci:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
INCHEBA a.s.

vás pozývajú na

18.konferenciu Teória a konštrukcie pozemných stavieb
KVALITA A ŽIVOTNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV,
ktorá sa koná dňa 30.marca 2011 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA a. s.
Program s podrobnými informáciami a prihláškou je v prílohe.
Uzávierka prihlášok je 25. 3. 2011
Tešíme sa na Vašu účasť.
Ing. Eugénia Kiselyová
organizačná garantka
e- mail:stav@zsvts.sk
Tel./Fax:02/50207650
www.zsvts.sk

Prihláška a pozvánka

Prihláška vo formáte doc.