KRAJINNÝ ARCHITEKT + ARCHITEKT

Seminar_KA

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov. Vašu účasť potvrďte do 12. marca 2016 na komarch@komarch.sk. Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

  Záväzná prihláška (52,5 KB, 71 hits)