Landscape architects NOW!

Ako osláviť medzinárodný mesiac krajinnej architektúry ak nie výstavou medzinárodnej krajinnej architektúry?

Landscape architects NOW!

kurátori výstavy: Ing. Ivana Pasečná, PhD., Ing. Peter Pasečná, Bc. Lenka Korbeľová

… množstvo krajinných architektov nie len na Slovensku vykonáva skvelú prácu, ktorá inšpiruje. Charakteristické sú inovatívnymi postupmi a neobyčajnými riešeniami.

Landscape architects NOW! je názov výstavy diel medzinárodných krajinných architektov. Predstavuje zástupcov z rôznych kontinentov, zo Severnej Ameriky, Európy, Ázie a Austrálie, zrealizované v 13 krajinách: Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Nórsku, Holandsku, Kanade, Nemecku, Číne, Thajsku a Austrálii od malej po veľkú mierku, od malého po veľkorysý rozpočet. Prostredníctvom výstavy chceme urobiť krajinnú architektúru a jej reprezentatntov viditeľňejšími. Kvalitných krajinno-architektonických diel je na Slovensku prekvapivo dosť, kládli sme si za cieľ hľadať ,,ihly v kope sena’‘ teda tie, ktoré navyše predstavujú pridanú hodnotu prostredníctvom nekonformných riešení. Vystavené sú zrealizované diela súčasných domácich a zahraničných krajinných architektov, verejné priestory, inštalácie, ihriská pre deti so špeciálnymi potrebami, okolia psychiatrických liečební a privátne záhrady. Výstava je určená kolegom profesionálom, študentom, ako i priateľom kvalitnej krajinnej architektúry a všetkým zainteresovaným. Tvorba krajiny a záhrad viac nie je periférnou oblasťou záujmu, ale naberá na kredibilite. Landscape architects NOW! je kvalitné fórum, ktoré umožní porovnať prístupy tvorcov a slúži ako inšpirácia a informácia pre profesionálov a najširšiu verejnosť. Verejnosť si už začína uvedomovať dôležitosť súkromných a verejných priestorov zelene pre tvár mestskej i vidieckej krajiny. Oceňujú význam krajinnej architektúry pre kvalitu života, hlavne pre jej pozitívne životné pocity, ktoré v návštevníkoch vyvoláva. Toto všetko stálo za našim rozhodnutím usporiadať výstavu diel súčasných krajinných architektov zameranú na propagáciu odboru krajinnej architektúry. Krajinná architektúra je interdisciplinárny odbor, na formovaní súčasného sveta sa v súčasnosti podieľa množstvo rôznych odborníkov: krajinní architekti, architekti, inžinieri, urbanisti, umelci. V priebehu posledných dvoch desaťročí sa vedľa uznávaných protagonistov sa v jadre disciplíny ozýva množstvo nových hlasov. Nové tendencie v krajinnej architektúre prišli na svetlo sveta a prezentujú sa pod značkou LA NOW! Hlavnými črtami projektov vytvorenými prevažne mladou generáciou sú minimalizmus, extrémny dôraz na detail, schopnosť navrhnúť originálny dizajn, zmysel pre udržateľnosť. Prezentácia prevažne jednej kultovej realizácie každého krajinno-architektonického štúdia upozorňuje na fascinujúcu rozmanitosť súčasných projektov a ukazuje ako pomaly menia naše priestorovú, vizuálnu a sociálnu identitu. Akí sú súčasní krajinní architekti?