Medzinárodná cena RIBA

RIBA

Kráľovský inštitút britských architektov (Royal Institute of British Architects – RIBA) organizuje v spolupráci s Medzinárodnou úniou architektov (Union Internationale des Architectes UIA) Medzinárodnú cenu RIBA, ktorej víťazné dielo bude predstavovať to najinšpiratívnejšie a najvýznamnejšie za uplynulý rok. Víťazná budova má v sebe zahŕňať inovatívne a vizionárske myslenie, excelentnosť realizácie pričom jej prínos je zreteľný pre užívateľov aj samotné prostredie, v ktorom sa nachádza. O víťazovi rozhodne medzinárodná porota v zložení: Richard Rogers, predseda, Kunlé Adeyemi, Marilyn Jordan Taylor FAIA a Philip Gumuchdjian.

Odovzdaná bude aj ďalšia cena „RIBA International Emerging Architect Prize“ pre architekta, ktorý v čase ukončenia výstavby  diela nemal viac ako 40 rokov. Touto cenou sa RIBA snaží podporovať a povzbudzovať mladé talenty v architektonickej profesii, ktorých prínos v rámci novej architektúry sveta je nesmierne dôležitý.

Termín na prihlásenie sa do súťaže sa predĺžil do 8.3.2016.

Všetky informácie nájdete na www.architecture.com/Awards2016.