MESTO NAD MESTOM – VÍZIA KARLA PRÁGERA

Desať rokov po smrti jedného z najvýznamnejších architektov Karla Prágera Československa po prvýkrát predstavujeme záujem tohto architekta o superštruktúry.

Budova bývalého Federálneho zhromáždenia v Prahe “dom nad domom” sa stala impulzom pre architektovu víziu “mesta nad mestom”, ktorej sa venoval v sedemdesiatych rokoch.

Národné múzeum a Centre for Central European Architecture
vás pozývajú na výstavu Mesto nad mestom – vízia Karla Pragera

25. 2. – 17. 4. 2011
Národné múzeum, nová budova, Vinohradská 1, Praha 1

Aktuálne informácie o doprovodnom programe na www.nm.cz a www.ccea.cz