MODULÁRNA ARCHITEKTÚRA V MESTE 21. STOROČIA

Odborná medzinárodná konferencia

na tému Modulárna architektúra v meste 21. storočia

30. marca 2011 od 10:00 do 18:00 hod.
v rámci veľtrhu CONECO, kinosála Incheba Bratislava

Viac informácií priebežne na www.modularch.sk

INFO NA STIAHNUTIE

30. 3. 2011 V BRATISLAVE/ PROGRAM KONFERENCIE

Blok I.

10:00
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. / mediátor 1. bloku
vedúci ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave

10:15
Ing. Martin Hart (CZ)
zástupca výrobcu Koma Modular Construction s. r. o.

10:40
PhDr. Jiří Ryba (CZ)
pedagóg, sociológ, nakladateľ
“Kontajnery”

11:00
MgA. Jiří Sulženko (CZ)
kultúrny manažer a pedagóg DAMU Praha
“Dialóg architektúry, sociológie, umenia a susedov”

11:20
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave
“Urbanistické možnosti modulárnej architektúry”

11:40
Ing. arch. Ing. Petr Šikola (CZ)
vedúci Architekt DOMYJINAK, pedagóg KA FSv. ČVUT Praha
“Modulárne koncepty”

12:00
Ir. Caroline Bijvoet (NL)
vedúca architektka Bijvoet ARCHITECTUUR & STADSONTWERP, pedagogička Technickej univerzity v Delfte
“potreba oprávnenej bezvýznamnosti”

DISKUSIA 20 minút
13:00 – 13:30 Coffe break

Blok II:

13:30
Ing. arch. Peter Vaněk (CZ) / mediátor 2. bloku
šéfredaktor a vydavateľ portálu

13:45
Ing. Jiří Stříbrný (CZ)
výkonný riaditeľ OKNOTHERM, s.r.o.
“Otvorené výplne pre modulárne staby”

14:05
Libor Fiala (CZ)
obchodný zástupca firmy Schmachtl, s.r.o.
“Bezdrôtová elektroinštalácia”

14:25
Dipl. Ing. Jaroslav Benák (CZ)
projekčný konzultant modulovej výstavby
“Systémové riešenia modulovej výstavby”

14:45
Josef Mikulčík (CZ)
vedúci konštrukčného oddelenia Koma Modular Construction, s. r. o.
“Výroba modulov”

15:10
Ing. Igor Seifert (CZ)
technický riaditeľ spoločnosti NEMETCHEK, s.r.o.
“Prínos BIM riešení s dôrazom na modulárnu architektúru”

15:30
Prof. Han Slawik (D)
vedúci Architekt Slawik Architekten, pedagóg Leibnizovej Univerzity v Hannoveri
“Od kontajnerov k architektúre”

Diskusia 30 minút
17:00 – 18:00 Coffee Break
a voľná diskusia s účasníkmi konferencie