MOŽNOSŤ VYJADRIŤ SA K POTREBE POSILNENIA STAROSTLIVOSTI O KRAJINU V SR

Nepremeškajte príležitosť vyjadriť sa k potrebe posilnenia starostivosti o krajinu v SR v podobe silnejšieho legislatívneho nástroja zameraného rovnocenne na ochranu, manažment aj plánovanie krajiny v zmysle potreby riadnej implementácie Európskeho dohovoru o krajine.

LINK, kde je oficiálna výzva MZP SR a možnosťou sa svojimi nazormi zapojit do diskusie http://www.minzp.sk/eu/spolu-pripravujeme-novy-zakon-ochrane-prirody-krajiny.html

súčasťou je DOTAZNíK (zostaveny viac “ochranársky”, ale je v nom priestor aj na vaše vlastné návrhy smerom ku KRAJINE).

Časovo je k dispozícii priestor  do 16. 3. 2011.