Ocenená expozícia SKA a FA STU na CONECO

Na 37. medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO, ktorý sa koná v dňoch 6. – 9. apríla 2016 v Incheba Expo Bratislava, je SKA ako garant a odborný partner, aj priamym účastníkom podujatia v spoločnom stánku s Fakultou architektúry STU v hale A0 Salónu architektov.

Architekti ako aj široká verejnosť sa v nej môžu bližšie oboznámiť s činnosťou komory a kontaktovať sa s predstaviteľmi komory a úradu SKA. Súčasťou expozície sú aj vystavené prihlásené, nominované a ocenené diela Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2015.

Spoločný stánok SKA a FA STU získal ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu Zlatý Leonardo 2016. Autormi expozície sú Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. a Ing. Dušan Kočlík, ArtD. Za realizáciu expozície ďakujeme aj Ing. arch. Michalovi Ganobjakovi, PhD., Ing. arch. Vladimírovi Hainovi, PhD. a Doc. Ing. arch. Michalovi V. Hronskému, PhD. z FA STU. Realizácia expozície by nevznikla bez pomoci našich partnerov spoločnostiam Nowy Styl, Smart Light, Vetex a Wienerberger.

rh_DSC_6964 rh_DSC_6939 rh_DSC_6973 rh_DSC_6951

autor foto: R. Hubač