Odborná diskusia na tému “Architektonické súťaže”

na pôde FA STU v utorok 17.02.2015 o 17:00 v miestnosti č. 117.

 

Spoločnosť VOSK Vás pozýva na odbornú diskusiu, ktorej hosťami budú:

Pavol Paňák, BKPŠ, Slovenská komora architektov

Petr Lešek, Projektil, Česká komora architektov

Martin Jančok, Plural

Moderuje:

Peter Lényi, 2021

Rozprávať sa bude o architektonických súťažiach návrhov:

  • Prečo samosprávy tento nástroj nepoužívajú?
  • Prečo do jednej súťaže prídu dva návrhy a do inej 50?
  • Čo by sme mohli robiť lepšie?
  • Komu má súťaž slúžiť?
  • Čo má byť jej výsledkom?

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Branislav Šarmír