PANELOVÁ DISKUSIA: KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE

Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s Európskou radou inžinierskych komôr (European Council of Engineers Chambers) uskutočňuje začiatkom marca tohto roku významnú aktivitu

PANELOVÚ DISKUSIU KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE

s týmito témami:

  • Právne predpisy Európskej únie v oblasti honorárového poriadku a voľného trhu
  • Objasnenie situácie s používaním honorárového poriadku inžinierov v Nemecku, Grécku, Bulharsku a ostatných krajinách EÚ, v ktorých je honorárový poriadok zaužívaný
  • História a súčasný stav honorárového poriadku na Slovensku.

Že je to téma nielen  v ostatných rokoch vysoko aktuálna a nielen na Slovensku,  dokumentuje aj okruh dotknutých subjektov, ktorým je určená. Pozvaní sú:

  • predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR,  Protimonopolného úradu SR a Úradu verejného obstarávania,
  • predstavitelia Slovenskej komory stavebných inžinierov a Európskej rady inžinierskych komôr,
  • odborníci inžinierskych komôr krajín EÚ, v ktorých je honorárový poriadok zaužívaný,
  • autorizovaní stavební inžinieri,
  • predstavitelia veľkých stavebných firiem pôsobiacich na Slovensku,
  • predstavitelia spoločností, zaoberajúcich sa vydávaním cenníkov na Slovensku.

Miesto konania: Bratislava, Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2/A.

Termín: 4. marec 2011 od 11:00 do 14:30 hod.

Bližšie informácie:
Mgr. Diana Krížová
Slovenská komora stavebných inžinierov
Tel.: 02 / 52 49 50 43
Fax: 02 / 52 44 40 93
E-mail: krizova@sksi.sk

www.sksi.sk