Rokovanie zástupcov SKA s ministerkou kultúry Mgr. Natáliou Milanovou

Na pozvanie ministerky kultúry sa na pôde Ministerstva kultúry SR (MK SR) uskutočnilo stretnutie Slovenskej komory architektov s vedením ministerstva. Na rokovaní SKA zastupovali 1. podpredseda SKA Kornel Kobák a predseda správnej rady Inštitútu SKA Pavol Paňák. Za MK SR sa stretnutia zúčastnili ministerka kultúry Mgr. Natália Milanová, štátny tajomník 1 MK SR Mgr. Radoslav Kutaš a poradca ministerky kultúry Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD. z Inštitútu kultúrnej politiky (IKP).

Otvorená a inšpiratívna diskusia sa dotkla tak aktuálnych tém, ako aj zásadných priorít SKA a MK SR. Kornel Kobák v krátkosti predstavil SKA ako samosprávnu stavovskú organizáciu architektov. Zhrnul hlavné aktivity Komory v oblasti uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania Architekt a Krajinný architekt, osvetovú, propagačnú a popularizačnú činnosť, predovšetkým organizovanie Ceny za architektúru CE ZA AR, aktivity pri presadzovaní a overovaní súťaží návrhov a ďalšie. Prioritou vzájomnej spolupráce na najbližšie obdobie bude posúdenie možností prijatia Architektonickej politiky Slovenska založenej na návrhu vypracovanom a predloženom SKA a tiež vzájomná podpora pri využívaní súťaží návrhov vo verejnom obstarávaní a v rezorte kultúry. Pavol Paňák poskytol vysvetlenie k týmto prioritám a odpovedal na viaceré súvisiace otázky zástupcov MK SR.
Za východisko spolupráce SKA navrhla tézu, že architektonická kvalita a kreativita sú dôležitou súčasťou našej hmotnej kultúry a že komplexnosť problémov, ktoré vznikajú pri projektoch verejných stavieb, nesmie byť zámienkou na obchádzanie zákonov, vynechanie kultúrnej vrstvy z projektov a z toho plynúce znehodnocovanie vystavaného prostredia.
Zo strany ministerstva a IKP bol vyjadrený záujem na širšie integrovanie architektúry ako kreatívneho odvetvia do agendy a štruktúry MK SR a o pokračovanie kontaktov v záujme koordinovaného postupu pri realizácii spoločných priorít.