Rozlúčka s významným architektom Pavlom Repkom

 Úrad Slovenskej komory architektov Vám s ľútosťou oznamuje,
že 13. februára 2019 zomrel

Ing. arch. Pavol Repka

Posledná rozlúčka sa bude konať v sobotu 16. februára 2019 o 14.00 hod. v Dome smútku v Starej Lesnej.

Architekt Pavol Repka bol jedným z osobnostných pilierov Slovenskej komory architektov. Jednak pri jej vzniku v roku 1992, keď patril medzi zakladajúcich členov komory a medzi prvých autorizovaných architektov na Slovensku a tiež počas aktívneho pôsobenia v jej orgánoch – v predstavenstve pôsobil 3 volebné obdobia, neskôr v autorizačnej komisii. Jeho prínosom boli nielen jeho vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti, ale aj hlboké stavovské a ľudské cítenie, ktorými sa nezmazateľne zapísal do sŕdc širokého okruhu kolegov a spolupracovníkov.

  Ing. arch. Pavol Repka, PhD. (500,3 KB, 244 hits)