Seminár o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu

Slovenská komora architektov v spolupráci s maklérskou spoločnosťou Renomia organizuje seminár na tému „Význam poistenia profesijnej zodpovednosti v praxi a riešenie poistných udalostí“, ktorý sa uskutoční v stredu 15. apríla 2015 od 14.00 do 17.00 hod. v priestoroch bývalého klubu architektov SAS na Námestí SNP č. 7, v Banskej Bystrici.

Poistenie za škody spôsobené výkonom činnosti autorizovaného architekta je zo zákona povinné, preto Vám touto formou chceme priniesť  podrobné informácie o aktuálnych produktoch poisťovní, ako aj prípadové štúdie z praxe škodových udalostí. Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu A (podujatie organizované SKA) s počtom kreditov 20 (aktualizovaný zoznam podujatí SVA nájdete na https://www.komarch.sk/?page_id=243).

V stredu 15. apríla 2015 od 17.00 hod. sa uskutoční aj spoločné stretnutie členov predstavenstva Slovenskej komory architektov s členmi komory z banskobystrického regiónu k predkladaným materiálom na Valné zhromaždenie SKA v priestoroch bývalého klubu architektov SAS na Námestí SNP č. 7, v Banskej Bystrici.

Program seminára

Prihláška a účtovný doklad