Seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov v Košiciach

 

Slovenská komora architektov organizuje seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, ktorý sa bude konať v piatok 17. 2. 2017 o 9:00 hod. v Košiciach (Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7).

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia, prosíme potvrdiť účasť zaslaním vyplnenej prihlášky do 11. 2. 2017 na komarch@komarch.sk.  Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

Účastnícky poplatok pre členov SKA je 10,-€ a pre nečlenov 20,-€.

Podmienkou zapísania do zoznamu porotcov je autorizácia a povinné členstvo v Slovenskej komore architektov v trvaní najmenej 3 rokov, spracovateľom súťažných podmienok môže byť autorizovaný architekt bez podmienky dlhšieho členstva.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

 

  Záväzná prihláška (39,4 KB, 250 hits)