Seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov

Seminár

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov schválilo na svojom zasadnutí z 11. mája 2016 zmenu článku 20 súťažného poriadku, ktorý definuje zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok a jeho pravidlá. Touto zmenou predstavenstvo k 1. júlu 2016 ruší pôvodný zoznam spracovateľov a porotcov a nahrádza ho dvomi samostatnými zoznamami:

  1. zoznam spracovateľov súťažných podmienok,
  2. zoznam porotcov

do ktorých budú architekti zapísaní po absolvovaní školenia (a samozrejme vyplnení žiadosti o zapísanie jedného či oboch zoznamov). Podmienkou zapísania do zoznamu porotcov je autorizácia a povinné členstvo v Slovenskej komore architektov v trvaní najmenej 3 rokov, spracovateľom súťažných podmienok môže byť autorizovaný architekt bez podmienky dlhšieho členstva.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

Seminár je pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov v existujúcom zozname bezplatný, pre členov SKA je účastnícky poplatok 10,-€ a pre nečlenov 20,-€.

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia, prosíme potvrdiť účasť do 27. 6. 2016 na komarch@komarch.sk

Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

 

  Záväzná prihláška (50,0 KB, 546 hits)

  Súťažný poriadok SKA (344,1 KB, 192 hits)