Seminár SVA a vernisáž výstavy CE ZA AR v Trnave

 

 

 

Milé kolegyne, kolegovia a priatelia architektúry,

pozývame Vás v mene predstavenstva na tretiu vernisáž výstavy XVII. ročníka CE ZA AR 2018 všetkých prihlásených a nominovaných diel a laureátov Ceny za architektúru, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 o 16:00 hod. v Západoslovenskom múzeu v Trnave (Múzejné nám. 3, Trnava).

Výstava potrvá do 1. mája 2019.

Súčasne Inštitút Slovenskej komory architektov v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozýva na seminár o štandardoch vykonávania povolania architekta na Slovensku v kontexte európskej dobrej praxe:

“Architekt a klient – služby architekta a predpoklady úspešnej architektonickej praxe”

 

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 od 14,30 hod. pred vernisážou výstavy CE ZA AR v Západoslovenskom múzeu v Trnave, 1 poschodie, Múzejné nám. 3.

Prosíme z organizačných a kapacitných dôvodov o vyplnenie a zaslanie záväznej prihlášky (v prílohe)
 do 25. 3. 2019 na e-mail: komarch@komarch.sk.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov

  Pozvánka (47,5 KB, 166 hits)

  Tlačová správa (1,3 MB, 177 hits)

  Záväzná prihláška (102,9 KB, 149 hits)