Stavba roka 2012


Organizátor a spoluvyhlasovateľ celoštátnej súťaže Stavba roka, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, oznámil vyhlásenie nového, v poradí už 18. ročníka tejto súťaže. Jedným z vyhlasovateľov je aj Slovenská komora architektov. Cieľom súťaže je zviditeľňovanie a propagácia najnovších slovenských stavieb. Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická či fyzická osoba, ktorá sa realizácie stavby zúčastnila. Termín odovzdania prihlášok je do 15.mája 2012.

  Stavba_roka_2012.pdf (55,8 KiB, 718 hits)