Stavba roka 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
v y h l a s u j e
21. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015.
Priložený text obsahuje všetky potrebné informácie a odkazy

  Vyhlásenie súťaže Stavba roka 2015 (570,7 KB, 384 hits)