STN-online 2015 – uzávierka prihlášok 15.1.2015

 

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,

dovoľte mi pripomenúť Vám, že sa blíži termín uzávierky podania prihlášok na odber služby STN-online. K dnešnému dňu bolo úradu doručených 26 prihlášok. Aktivovanie tejto služby je podmienené minimálnym počtom 100 odberateľov. V opačnom prípade nebude možné túto službu opätovne zabezpečiť.

Ing. Oľga Miháliková
zástupkyňa riaditeľky úradu

 


STN-uhrada-poplatku-2015.doc
STN-prihlaska-2015.doc