Súťaž Cvernovka

súťaž_Cvernovka

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. vyhlásila ku dňu 5. 9. 2016 vyzvanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Cvernovka“, ktorej predmetom je návrh výstavby a prestavby už založenej zóny bývalého areálu podniku ľahkého priemyslu Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) v miestnej časti Ružinov a jej dobudovanie v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších zmien a doplnkov.

  Informačný list (331,7 KiB, 636 hits)

  Súťažné podmienky (1,3 MiB, 776 hits)

Čítaj viac

CEZAAR