Súťaž na obnovu Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 26. septembra 2016 verejnú  anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov “Obnova Ružového parku v Trnave”.

Všetky informácie nájdete na tomto odkaze.