Súťaž návrhov “Štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto”

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto vyhlásilo 29.5.2014 súťaž, ktorej poslaním je zhodnotiť a architektonicky vyriešiť areál v atraktívnej lokalite v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vytvoriť nový verejný priestor, ktorý doplní chýbajúce funkcie v území. Cieľom súťaže je získať najvhodnejšie a najlepšie architektonické riešenie, definovať nové funkčné využitie a priestorové usporiadanie areálu, v súlade so závermi, ktoré vyplynuli zo širokej verejnej diskusie. Najlepší návrh sa stane podkladom pre zhodnotenie danej lokality. Cieľom súťaže je výber najlepšieho návrhu a autora pre spracovanie projektovej dokumentácie.


  Sútažné podmienky - Tehelné pole (406,0 KB, 1 253 hits)

  Informačný list - Tehelné pole (19,8 KB, 1 102 hits)