Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2021 / online konferencia

Blíži sa ďalší – 11. ročník odbornej, medzinárodnej konferencie, ktorá opäť prináša kľúčové otázky a trendy týkajúce sa architektúry a výstavby udržateľných budov.

ONLINE – 20. máj 2021

Špeciálna zľava pre všetkých členov SKA!

Hlavným cieľom konferencie je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Konferencia má za cieľ osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku, priniesť inšpirácie zo sveta a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou.

Hlavná téma konferencie: Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite

DOZVIETE SA NAPRÍKLAD AJ:

 • Aké sú špecifiká udržateľného navrhovania a výstavby?
 • Ako splniť požiadavky uhlíkovej neutrality?
 • Aké sú najnovšie trendy v udržateľných materiáloch a technológiách?
 • Aké sú kritéria udržateľného urbanizmu?
 • Aká je vízia udržateľnej výstavby do budúcnosti?

Na konferencii vystúpia aj:

 • PETER BEŇUŠKA | Beňuška Topinka Architekti, Slovensko
 • ANNA ROSE | Spaces Syntax Limited, Anglicko
 • MARTIN WOLLENSAK | Wismar University of Applied Sciences, Nemecko
 • BARBORA MARKECHOVÁ | Bogle Architects, Slovensko
 • XAVIER TROUSSARD | European Comission, Belgicko
 • DORIS OESTERREICHER | The University of Natural Resources and Life Sciences, Rakúsko
 • SIMONE SCHNEIDER | Fachhochschule Technikum Wien, Rakúsko

Komu je konferencia určená?

Všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu – od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov, ako aj pre samostatné stavebné spoločnosti. Pre všetkých, ktorým udržateľná budúcnosť výstavby nie je ľahostajná.

PROGRAM konferencie 

SPÍKRI    

V rámci online konferencie sa uskutoční aj 10. ročník slávnostného odovzdávanie Ceny časopisu EUROSTAV: Cena VISIO 2020.

Viac informácií nájdete na týchto webových stránkach.

 

Konferencia je zaradená do Profesijného vzdelávania architektov ako podujatie typu B, s počtom kreditov 10.