Svetový kongres UIA 2017 v Soule

Pri príležitosti 26. Svetového kongresu Medzinárodnej únie architektov UIA 2017, ktorý sa bude konať  v Soule od 3. do 10. septembra 2017, vznikol akademický program na podporu diskusie a prezentácie architektonických projektov. Jednotlivé oblasti, v rámci ktorých je možné prihlásiť projekt sú kultúra, budúcnosť, príroda a otvorená téma (nepokrývajúca predchádzajúce kategórie).

Prihlásiť projekt je možné do 30. novembra 2016.

Všetky informácie nájdete na www.uia2017seoul.archi.

Tlačová správa UIA Seoul 2017

Výzva UIA 2017 Seoul