VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto

odborného asistenta

  Podrobnosti výberového konania (30,7 KB, 599 hits)