Výberové konanie na miesto hlavného architekta mesta Žilina

 

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako zriaďovateľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, novo zriadenej rozpočtovej organizácie mesta Žilina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

 Hlavný architekt mesta Žilina – riaditeľ/riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.

Viac informácií: TU